Seminář počítačové grafiky - 2012
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU, Ostrava

Magisterské studium

Ročník 2.

Rozsah 2+0 (týdenní ekvivalent)

Posluchárna: NA5  Středa

12:30 - 15:45

 

Grarant:  prof.Ing.Václav Skala, CSc. 
skala@kiv.zcu.cz   předmět zprávy: VSB-SPG

http://www.VaclavSkala.eu

IMG_2355-small.JPG
Z akademického roku 2011/2012

Seminář se koná NEPRAVIDELNĚ, obvykle 1 x za 14 dní. Znalosti na úrovni předmětu “Základy počítačové grafiky“ jsou malou výhodou. Vše potřebné k pochopení látky bude vyloženo.

Předchozí ročníky:

 

 

SPG 2011

SPG 2010

 

19.9.

Výpočetní katastrofy a robustnost algoritmů
prof.Ing.Václav Skala, CSc. [N/A] [RECORD]

3.10.

Hash funkce pro geometrické a textové aplikace
prof.Ing.Václav Skala, CSc. [NOTES] [RECORD]

17.10.

Metody vizualizace skalárních dat a rapid prototyping
prof.Ing.Václav Skala, CSc. [
NOTES] [RECORD]

31.10.

Interpolace dat a rekonstrukce obrazu
prof.Ing.Václav Skala, CSc. [
NOTES] [RECORD]

14.11.

·         Lengyel, Eric: A Bigger Mathematical Picture for Computer Graphics, Terathon Softwar LLC [RECORD]

·         Wildberger, Norman: Rational methods in geometry: Euclidean and non-Euclidean, University of New South Wales, Sydney, Australia [RECORD]

28.11.

Počítačem generovaná holografie - Ultimate 3D Rendering – ze záznamu
(omlouvám se, ale jsem mimo Českou republiku)

Ing.Petr Lobaz, Západočeská univerzita v Plzni [
NOTES] [RECORD]

Dodatečné přednášky (výběr dle zájmu):

·         Váša,L., Lobaz,P.: Digital holography I a Digital holography II

·         Váša,L.: Amateur Introduction to Quantum Computing

12.12.

Téma bude určeno dodatečně

 

Náhradní přednášky:

·         Detekce objektů v obraze, postupy a akcelerace
(Jak se detekují objekty v obraze a videosekvencích a jak se to dělá rychle)
doc.Dr.Ing.Pavel Zemčík, FIT, VUT Brno [NOTES] [RECORD]

·         Výpočetní geometrie ve světě molekul
Mgr.Martin Maňák, Západočeská univerzita v Plzni [NOTES] [RECORD]

Podmínky získání zápočtu, resp. získání kreditů:

·         Aktivní účast na více než na polovině přednášek, tj. účast minimálně na 3 přednáškách

·         Písemný referát shrnující obsah alespoň 3 přednášek uspokojivé úrovně (TEMPLATE ve formátu MS Word).
V zásadě jde o to, aby se student zamyslel nad předkládanou látkou a pochopil princip vykládaného postupu, tj. formuloval podstatu přednesené látky a případně, kde má odborné problémy, resp. návrhy na alternativní postupy, resp. řešení, nalezení obdobných řešených projektů na WEBu v zahraničí. Referát obsahující převážně „vatu“ z odborného hlediska nebudou akceptovány

·         Odevzdání: v písemné podobě (ne elektronicky) zpravidla na následující přednášce.

Zápočet dle harmonogramu VŠB (termíny zápisu zápočtu budou upřesněny) na základě
uspokojivé kvality předkládaných dokumentů.

Možnosti diplomových prací, zapojení do odborných projektů a témat pro doktorské studium budou uvedeny na přednášce.