Seminář počítačové grafiky - 2010
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU, Ostrava

Magisterské studium

Ročník 2.

Rozsah 2+0 (týdenní ekvivalent)

Posluchárna: NA4  Středa

14:15 -17:30

WEB: http://www.VaclavSkala.eu/#VSB 

Grarant:  prof.Ing.Václav Skala, CSc. 
skala@kiv.zcu.cz   předmět zprávy: VSB-SPG

http://www.VaclavSkala.eu

 

 

Seminář se koná NEPRAVIDELNĚ,
obvykle 1 x za 14 dní. Znalosti na úrovni předmětu “Základy počítačové grafiky“ jsou malou výhodou. Vše potřebné k pochopení látky bude vyloženo.

 

 

22.9.

Algoritmy, složitost a efektivita algoritmů
prof.Ing.Václav Skala, CSc. [
NOTES-228KB] [RECORD 354MB]

6.10

Metody vizualizace skalárních dat (Vizualizace lékařských dat, CT, MRI)
prof.Ing.Václav Skala, CSc. [
NOTES-541KB] [RECORD-200MB]

20.10.

Komprese dat v počítačové grafice
Ing.Libor Váša, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni [
NOTES-3MB] [RECORD-200MB]

3.11.

Vizualizace a zpracováni bio-medicínských dat
Ing.Josef Kohout, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni [
NOTES-5MB] [RECORD-232MB]

17.11.

Státní svátek

1.12.

Akcelerace algoritmů počítačové grafiky a zpracování videa
(Programovatelný hardware nebo i jinak)

Doc.Dr.Ing.Pavel Zemčík, VUT v Brně – [NOTES-2MB], video záznam neni

15.12.

Počítačem generovaná holografie – Ultimate 3D Rendering
Ing.Petr Lobaz, Západočeská univerzita v Plzni [
NOTES-907KB] [RECORD-186MB]

 

Podmínky získání zápočtu, resp. získání kreditů:

·         Aktivní účast na více než na polovině přednášek, tj. minimálně na 4 přednáškách

·         Stručné hodnocení jednotlivých přednášek (vlastní text, TEMPLATE ve formátu MS Word).
V zásadě jde o to, aby se student zamyslel nad předkládanou látkou, zda rozuměl výkladu a zda pochopil princip, a formuloval, kde má odborné problémy, resp. návrhy na alternativní řešení.

Zápočet dle harmonogramu VŠB (termíny zápisu zápočtu budou upřesněny).

Možnosti zapojeni do odborných projektů - nabídka bude uvedena na přednášce

Doporučená literatura a zdroje:

·                    Elektronické zdroje http://herakles.zcu.cz/~skala/publications.htm