Seminář počítačové grafiky - 2011
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU, Ostrava

Magisterské studium

Ročník 2.

Rozsah 2+0 (týdenní ekvivalent)

Posluchárna: NA4  Středa

14:15 -17:30

WEB: http://www.VaclavSkala.eu/#VSB 

Grarant:  prof.Ing.Václav Skala, CSc. 
skala@kiv.zcu.cz   předmět zprávy: VSB-SPG

http://www.VaclavSkala.eu

IMG_2355-small.JPG

Seminář se koná NEPRAVIDELNĚ, obvykle 1 x za 14 dní. Znalosti na úrovni předmětu “Základy počítačové grafiky“ jsou malou výhodou. Vše potřebné k pochopení látky bude vyloženo.

Předchozí ročníky:

 

 

 

SPG 2010

 

Změna programu seminářů vyhrazena.

21.9.

Algoritmy, složitost a efektivita algoritmů
prof.Ing.Václav Skala, CSc. [
NOTES-267KB] [RECORD-470MB]

5.10

Metody vizualizace skalárních dat (vizualizace lékařských dat - CT, MRI)
prof.Ing.Václav Skala, CSc.
[NOTES-800KB] [RECORD-444MB]

19.10.

Interpolace dat a rekonstrukce obrazu
prof.Ing.Václav Skala, CSc.
[NOTES-426KB] [RECORD-389MB]

2.11.

Hash funkce a pro geometrické a textové aplikace
prof.Ing.Václav Skala, CSc.
[NOTES-360KB] [RECORD-311MB]

16.11.

Rektorské volno

30.11.

Detekce objektů v obraze, rychlé postupy a akcelerace v hardware
Doc.Dr.Ing.Pavel Zemčík,
VUT v Brně [NOTES] [RECORD-neni k dispozici]

7.12.

Paralelní souřadnice a s nimi související parametrizace přímek „PClines“
(princip vizualizace závislostí velkých dimenzí)
Doc.Ing.Adam Herout, Ph.D., VUT v Brně
[NOTES] [RECORD]

21.12.

Už není semestr

Podmínky získání zápočtu, resp. získání kreditů:

·         Aktivní účast na více než na polovině přednášek, tj. minimálně na 4 přednáškách

·         Stručný referát/hodnocení alespoň 4 přednášek (TEMPLATE ve formátu MS Word).
V zásadě jde o to, aby se student zamyslel nad předkládanou látkou a pochopil princip vykládaného postupu, tj. formuloval podstatu přednesené látky a případně, kde má odborné problémy, resp. návrhy na alternativní postupy, resp. řešení, nalezení obdobných řešených projektů na WEBu v zahraničí.

·         Odevzdání: v písemné podobě (ne elektronicky) na následujících přednáškách

Zápočet dle harmonogramu VŠB (termíny zápisu zápočtu budou upřesněny) na základě uspokojivé kvality předkládaných dokumentů.

Možnosti diplomových prací, zapojení do odborných projektů a témat pro doktorské studium budou uvedeny na přednášce