Odborný seminář
Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta
Ostravská Univerzita, Ostrava

Čtvrtek

12:30 -14:00

Posluchárna: přednášková A125

Kontakt: Prof.Ing.Václav Skala, CSc.                              skala@kiv.zcu.cz   předmět zprávy: OSU-Seminar

Předpokládají se znalosti na úrovni “Základů počítačové grafiky“

Předběžný program semináře.

Změna programu seminářů vyhrazena.

23.9.

Algoritmy, složitost a efektivita algoritmů
prof.Ing.Václav Skala, CSc.

21.10.

Metody vizualizace skalárních dat (Vizualizace lékařských dat, CT, MRI)
prof.Ing.Václav Skala, CSc.

18.11.

Nekoná se

2.12.

Připravuje se

16.12.

Připravuje se

 Náhradní témata:

·         Systémy virtuální reality a haptická zpětná vazba
Ing.Petr Vaněček, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

·         Počítačem generovaná holografie – Ultimate 3D Rendering
Ing.Petr Lobaz, Západočeská univerzita v Plzni

·         Komprese dat v počítačové grafice
Ing.Libor Váša, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

·         Vizualizace a zpracování bio-medicínských dat
Ing.Josef Kohout, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

·         Interpolace neuspořádaných dat a rekonstrukce obrazu
prof.Ing.Václav Skala, CSc.

·         Hash funkce v (a nejen) počítačové grafice
prof.Ing.Václav Skala, CSc.

·         Geometrické výpočty v projektivním prostoru a GPU
prof.Ing.Václav Skala, CSc.

Možnosti zapojeni do odborných projektů - nabídka bude uvedena na přednášce

 

 

Doporučená literatura a zdroje:

·                    http://herakles.zcu.cz/~skala/publications.htm